Лесное хозяйство

Покупаем лес и вырубку.
Управляем более чем 900 га лесных угодий

ДЕРЕВООБРАБОТКА

основной конечный продукт - различные березовые мебельные заготовки и струганные профельные pейки, которые экспортируются Европейским производителям мебели.

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

Услуги трейлера, форвардера, лесовоза и экскаватора.

PALEŠU RAŽOŠANA

SIA "SLAIGO" specializējas taras zāģmateriālu un koka palešu ražošanā

SELKO SIA īsteno atjaunojamo energoresursu ieviešanas projektu programmā “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā”

 

Ņemot vērā nesenos globālos notikumus, energoresursu tirdzniecības nozare ir kļuvusi svārstīga un neparedzama, kas tiešā veidā ietekmē uzņēmuma darbību. Tāpēc SELKO SIA ir izvērtējis pieejamos risinājumus iepriekš minētās ietekmes mazināšanai. Projekta ietvaros tiek plānots veikt ieguldījumus atjaunojamo energoresursu sistēmas izveidē, tādejādi iegūstot vērā ņemamu neatkarību no energoresursu tirgū.

Plānots uzstādīt saules paneļu sistēmu pašpatēriņam ar kopējo invertoru jaudu 102 kW un ar 310 saules paneļiem (410 W), kuru kopējā jauda ir 123 kW. Saules paneļu saražotais enerģijas apjoms nepārsniegs uzņēmuma patērēto elektroenerģiju gada griezumā. Pirmajos 12 mēnešos ar uzstādīto saules paneļu apjomu plānots saražot 112,4 MWh elektroenerģijas, tādejādi panākot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu 12,25 tonnu CO2 / gadā.

 

Projekta kopējās izmaksas: 144 643.47 Eur ar PVN

Eiropas savienības finansējums: 55 700.87 Eur

Projekta īstenošanas ilgums: 09.2023.-11.2023.

 

 


 

SLAIGO ES fondu apguve
 

Projekta Nr. 22-05-A00641-000075 “Baļķu šķirotāja iegāde SIA “SLAIGO” esošās darbības papildināšanai un efektivizēšanai” mērķis ir veicināt SIA SLAIGO attīstību, padarot efektīvāku un automatizētāku taras dēļu ražošanas procesu. Uzņēmuma īstermiņa mērķis ir palielināt ražošanas jaudu un optimizēt darba spēka resursu izmantošanu. Uzņēmuma ilgtermiņa mērķis ir palielināt ražošanas apjomus, palielināt klientu skaitu, paplašināt eksporta darbību, kā arī pārorientēties uz sadarbību ar tiešajiem produkta patērētājiem jeb palešu ražotājiem un samazināt sadarbību ar kokmateriālu realizācijas starpniekiem.

Projekta tiek īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 6.4 pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” atbalstu.
Projekta attiecināmās izmaksas ir 295 000,00 Eur, no tiem publiskais finansējums 118 000,00 Eur apmērā.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē - https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 
Компания OOO "SELKO" была основана в 18 августа 1994 года.

В настоящее время компания имеет более чем 25-летний опыт в бизнесе и работают более 50 сотрудников. Создалось профессиональная и сплоченная команда, которая готова к сотрудничеству в этой сфере деятельности!

В начале компания занималась только лесовыработками, затем стала развивать деревообработку. Для модернизации использованы Еврофонды. Со временем компания создала несколько направлений деятельности. На сегодня "SELKO" занимается в сфере лесоводствы, обслуживая больше 900 га лесных угодий. Компания занимается лесовироботками, производит березовый пиломатериал и заготовки мебели, тары и некоторые нестандартные поддоны, а также предлагает услуги лесовыработки, вывоз древесины, переработки древесины, сушка.

Кроме того компания предлагает услуги экскаватора.

Sadarbības partneri