MEŽSAIMNIECĪBA

Pērkam cirsmas un meža īpašumus.
Apsaimniekojam vairāk nekā 900ha meža zemju.

KOKAPSTRĀDE

SIA Selko galvenais gala produkts ir dažādas bērza mēbeļu sagataves un arī dažāda veida ēvelētas profillīstes, kas tiek eksportētas uz Eiropu, mēbeļu ražotājiem.

TRANSPORTA PAKALPOJUMI

Ekskavatora, treilera, kokvedēja un forvardera pakalpojumi.

PALEŠU RAŽOŠANA

SIA "SLAIGO" specializējas taras zāģmateriālu un koka palešu ražošanā

SELKO SIA īsteno atjaunojamo energoresursu ieviešanas projektu programmā “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā”

 

Ņemot vērā nesenos globālos notikumus, energoresursu tirdzniecības nozare ir kļuvusi svārstīga un neparedzama, kas tiešā veidā ietekmē uzņēmuma darbību. Tāpēc SELKO SIA ir izvērtējis pieejamos risinājumus iepriekš minētās ietekmes mazināšanai. Projekta ietvaros tiek plānots veikt ieguldījumus atjaunojamo energoresursu sistēmas izveidē, tādejādi iegūstot vērā ņemamu neatkarību no energoresursu tirgū.

Plānots uzstādīt saules paneļu sistēmu pašpatēriņam ar kopējo invertoru jaudu 102 kW un ar 310 saules paneļiem (410 W), kuru kopējā jauda ir 123 kW. Saules paneļu saražotais enerģijas apjoms nepārsniegs uzņēmuma patērēto elektroenerģiju gada griezumā. Pirmajos 12 mēnešos ar uzstādīto saules paneļu apjomu plānots saražot 112,4 MWh elektroenerģijas, tādejādi panākot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu 12,25 tonnu CO2 / gadā.

 

Projekta kopējās izmaksas: 144 643.47 Eur ar PVN

Eiropas savienības finansējums: 55 700.87 Eur

Projekta īstenošanas ilgums: 09.2023.-11.2023.

 

 


 

SLAIGO ES fondu apguve

Projekta Nr. 22-05-A00641-000075 “Baļķu šķirotāja iegāde SIA “SLAIGO” esošās darbības papildināšanai un efektivizēšanai” mērķis ir veicināt SIA SLAIGO attīstību, padarot efektīvāku un automatizētāku taras dēļu ražošanas procesu. Uzņēmuma īstermiņa mērķis ir palielināt ražošanas jaudu un optimizēt darba spēka resursu izmantošanu. Uzņēmuma ilgtermiņa mērķis ir palielināt ražošanas apjomus, palielināt klientu skaitu, paplašināt eksporta darbību, kā arī pārorientēties uz sadarbību ar tiešajiem produkta patērētājiem jeb palešu ražotājiem un samazināt sadarbību ar kokmateriālu realizācijas starpniekiem.

Projekta tiek īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 6.4 pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” atbalstu.
Projekta attiecināmās izmaksas ir 295 000,00 Eur, no tiem publiskais finansējums 118 000,00 Eur apmērā.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē - https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Uzņēmums SIA "SELKO" ir dibināts 1994. gada 18.augustā. 

Šobrīd uzņēmumam ir jau vairāk nekā 25 gadu pieredze uzņēmējdarbībā un tajā strādā vairāk nekā 50 darbinieki. Ir izveidojusies profesionāla un saliedēta komanda, kas ir gatava sadarboties jebkurā no piedāvātajām darbības jomām!

Sākumā uzņēmums nodarbojās tikai ar mežistrādi, taču vēlāk attīstīta kokapstrādes nozare. Tā ir modernizēta ar ES līdzfinansējumu. Laika gaitā uzņēmumam tika izveidoti vairāki darbības virzieni. Šobrīd SELKO darbojas mežsaimniecības jomā, apsaimniekojot vairāk nekā 900 ha meža zemju. Uzņēmums veic mežistrādi, ražo bērza zāģmateriālus un mēbeļu sagataves, taras sagataves un dažādas nestandarta paletes, kā arī sniedz pakalpojumus mežistrādē, kokmateriālu transportēšanā, apstrādē, kaltēšanā un ēvelēšanā.

Papildus uzņēmums piedāvā ekskavatora pakalpojumus dažādu darbu veikšanai.

 

 

Sadarbības partneri