Mežsaimniecība

Uzņēmums apsaimnieko vairāk nekā 900 ha meža zemju un ir izstrādāts meža apsaimniekošanas plāns.(MAP ir pieejams individuāli nosūtot pieprasijumu uz e-pastu: info@selko.lv) Nocirstajās platībās veic meža atjaunošanu un kopšanu.

Ir realizēti meža zemju meliorācijas projekti 100 ha platībā, piesaistot ES līdzfinansējumu.

Vidēji gada mežistrādes apjoms sastāda 30 000 m3 no kura uzņēmums daļēji spēj nodrošināt zāģmateriālu un palešu ražošanas nozares. 

 

Pērkam meža zemes un cirsmas līdz 23 000 EUR/ha!

Prioritāte Jēkabpils reģionam!

 

 

Ingus Baklāns

T. 29466952

ingus@selko.lv

Aigars Elsts

T. 26555282

elsts4777@gmail.com