FORESTRY

We buy forest lands and felling sites.
Managing more than 900 ha of forest land

WOODWORKING

The main end product is Birch profile kits and also various types of beads, which are exported to European furniture manufacturers

TRANSPORT SERVICES

Excavator, trailer, Timber and forwarder services.

PALEŠU RAŽOŠANA

SIA "SLAIGO" specializējas taras zāģmateriālu un koka palešu ražošanā

SELKO SIA īsteno atjaunojamo energoresursu ieviešanas projektu programmā “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā”

 

Ņemot vērā nesenos globālos notikumus, energoresursu tirdzniecības nozare ir kļuvusi svārstīga un neparedzama, kas tiešā veidā ietekmē uzņēmuma darbību. Tāpēc SELKO SIA ir izvērtējis pieejamos risinājumus iepriekš minētās ietekmes mazināšanai. Projekta ietvaros tiek plānots veikt ieguldījumus atjaunojamo energoresursu sistēmas izveidē, tādejādi iegūstot vērā ņemamu neatkarību no energoresursu tirgū.

Plānots uzstādīt saules paneļu sistēmu pašpatēriņam ar kopējo invertoru jaudu 102 kW un ar 310 saules paneļiem (410 W), kuru kopējā jauda ir 123 kW. Saules paneļu saražotais enerģijas apjoms nepārsniegs uzņēmuma patērēto elektroenerģiju gada griezumā. Pirmajos 12 mēnešos ar uzstādīto saules paneļu apjomu plānots saražot 112,4 MWh elektroenerģijas, tādejādi panākot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu 12,25 tonnu CO2 / gadā.

 

Projekta kopējās izmaksas: 144 643.47 Eur ar PVN

Eiropas savienības finansējums: 55 700.87 Eur

Projekta īstenošanas ilgums: 09.2023.-11.2023.

 

 


 

SLAIGO ES fondu apguve
 

Projekta Nr. 22-05-A00641-000075 “Baļķu šķirotāja iegāde SIA “SLAIGO” esošās darbības papildināšanai un efektivizēšanai” mērķis ir veicināt SIA SLAIGO attīstību, padarot efektīvāku un automatizētāku taras dēļu ražošanas procesu. Uzņēmuma īstermiņa mērķis ir palielināt ražošanas jaudu un optimizēt darba spēka resursu izmantošanu. Uzņēmuma ilgtermiņa mērķis ir palielināt ražošanas apjomus, palielināt klientu skaitu, paplašināt eksporta darbību, kā arī pārorientēties uz sadarbību ar tiešajiem produkta patērētājiem jeb palešu ražotājiem un samazināt sadarbību ar kokmateriālu realizācijas starpniekiem.

Projekta tiek īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 6.4 pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” atbalstu.
Projekta attiecināmās izmaksas ir 295 000,00 Eur, no tiem publiskais finansējums 118 000,00 Eur apmērā.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē - https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 
The company SIA "SELKO" was founded in august 18, 1994.

Currently the company has over 25 years of experience in business and it has more than 50 employees. Has developed a professional and cohesive team that is ready to cooperate in any of the areas of activity!

 At the beginning of our 20 years of entrepreneurial experience, we started with forest harvesting services and later added woodworking services. As SIA "Selko" grew and developed, the company also added furniture production team, and now we offer many different services.  SIA “SELKO” is ready for future development and cooperation in many fields. Managing more than 900 ha of forest land. The company performs forestring, produces Birch lumber and furniture blanks, preforms tare and various non-standard pallets, as well as providing services, transport of timber, processing, drying and planing.Presently, we have 25 professional employees.
 

In addition the company offers the services of excavator.

Sadarbības partneri